Selskapsetablering – Klar for nye utfordringer?

Har du bestemt deg for å starte ny bedrift? Da har du en spennende periode av livet ditt foran deg. Gründeren skal kjenne det litt i magen – forventningene – spenningen – nye mennesker, kontakter og nettverk – ny start og friske ark – mulighetene til å få til noe – til å lykkes og…

Les mer

Hvordan kan lønnsomme bedrifter gå konkurs?

«Hvorfor tjener vi ikke penger? Vi har glimrende kalkyler og driftsbudsjettet ser fantastisk ut – men kassakreditten trekkes til maksimum – vi får ikke kjøpt varer og nylig var vi kraftig forsinket med oppgjøret av merverdiavgiften! Kemneren er etter oss på grunn av manglende oppgjør av forskuddstrekket – hva skjer?» Det er veksten og økende…

Les mer

Hvordan sette opp en enkel forretningsplan?

Når du skal i gang med ny virksomhet er det en del forhold som er greit å tenke gjennom på forhånd, så du får gjort en egensjekk på om forretningsideen din er brukbar. Ikke alle nyetablerere trenger den mest omfattende forretningsplanen. Hvis du ikke skal søke om offentlig støtte fra Innovasjon Norge, gå i banken…

Les mer

Sjekkliste i krisetider

 Vi anbefaler våre kunder å gjennomgå sjekklisten nedenfor for å se på relevante tiltak for å begrense kostnader og negative effekter av hendelser i krisetider. Vi stiller opp som samtalepartner og rådgiver hvis du som næringsdrivende har behov for bistand til å gjennomgå sjekklisten og til å drøfte situasjonen. Sjekkliste/muligheter for kostnadsreduksjon Avbestill alle leveranser…

Les mer

Søknad om lån gjennom den statlige garantiordningen for bedrifter

Stortinget har vedtatt lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter knyttet til behov oppstått i forbindelse med korona-epidemien.  Lån under denne ordningen kan i første omgang innvilges frem til 01.06.20, men fristen kan bli forlenget.Intensjonen med ordningen er å senke kravet om sikkerhet, da ordningen er innrettet slik at den avlaster…

Les mer