Sjekkliste i krisetider

 Vi anbefaler våre kunder å gjennomgå sjekklisten nedenfor for å se på relevante tiltak for å begrense kostnader og negative effekter av hendelser i krisetider. Vi stiller opp som samtalepartner og rådgiver hvis du som næringsdrivende har behov for bistand til å gjennomgå sjekklisten og til å drøfte situasjonen. Sjekkliste/muligheter for kostnadsreduksjon Avbestill alle leveranser…

Les mer