Slik blir du regnskapskunde hos oss

Våre rådgivere vil gjøre sitt ytterste for å gi deg den beste starten du kan få med ditt regnskapsoppdrag hos oss. Din suksess er vår viktigste oppgave.

1. La oss bli kjent i et introduksjonsmøte

Vi inviterer til et introduksjonsmøte der vi blir kjent med deg og din eksisterende eller planlagte virksomhet, vi sjekker ut om det er spesielle temaer knyttet til regnskapsoppdraget. Enkelte bransjer har egne regnskapsforskrifter som påvirker krav til kundens regnskapsdokumentasjon.

Enkelte kunder vil ønske å snakke om lønnsomheten i næringsdriften før vi starter regnskapet. Du bør stille deg selv kritiske spørsmål rundt lønnsomhetsvurderingen og gjennomgå at driften er levedyktig på lengre sikt. Det er avgjørende at du ikke legger opp til aktiviteter som krever mer penger enn du har tilgjengelig - likviditeten må være tilfredsstillende.

2. Valg av økonomisystem

I økonomisystemet holder du oversikt over at du tjener penger, at du har sendt fakturakrav til dine kunder, at kundene har betalt deg, du ser hvilke krav leverandørene krever for sine varer og tjenester, du kan både betale leverandører og sjekke hvilke leverandører du allerede betalt og mye mer.

Økonomisystemet er et av de viktigste støtteverktøyene i næringsvirksomheter. Har du et skybasert økonomisystem med automatisert ajourføring finner du opplysningene du trenger i tilnærmet sanntid.

Vi lytter til dine behov og sammen finner vi et økonomisystem som passer til ditt aktivitetsnivå. Vårt mål er å gi deg et enkelt og forståelig øyeblikksbilde av din økonomiske situasjon slik at du er i stand til å ta de beste beslutningene.

3. Vi ordner det praktiske

Identitetskontroll: Før regnskapsoppdraget starter må regnskapsfører foreta en identitetskontroll. Dette for å sikre at vi har identifisert at kunden er den vi tror den er. Kunden må fremvise en legitimasjon for identifikasjon, dette i henhold til lovkrav i Hvitvaskingsloven.

Oppdragsavtale: Regnskapsfører skal etter Regnskapsførerloven § 3 og Tilsynsveiledning punkt 1 opprette skriftlig oppdragsavtale med kunden. I oppdragsavtalen reguleres hva som er regnskapsførers ansvar og hva som er kundens ansvar.

Fullmakt: Regnskapsfører vil også be om en fullmakt fra kunden for å kunne utføre sitt arbeid. Fullmakten gir regnskapsfører bl.a. mulighet til å innhente bankkontoopplysninger, opplysninger fra offentlige etater, inkassoselskaper, innlevere momsoppgaver, likningspapirer og årsregnskap m.m.

Registrering i Brønnøysund: Regnskapsfører vil når oppdraget starter foreta en registrering av Falstads Regnskapsservice AS som kundens regnskapsfører i Brønnøysundregistrene. Ved å foreta en slik registrering vil vi automatisk få tilgang til bl.a. Altinn som er en viktig webportal for å foreta innberetninger til det offentlige.

Bytte av regnskapsfører: Har du hatt regnskapsfører tidligere? Vi ordner det praktiske - vi trenger kun en overføringsdato og kontaktopplysninger på forrige regnskapsfører.

4. Fristkalender og arbeidsdeling

Regnskapsfører vil også gjennomgå plikter, ansvarsforhold og frister med kunden før vi kan komme i gang med regnskapet.

Som næringsdrivende har man et sett av ulike plikter i forhold til lovverk å være klar over. Lovverket stiller krav til ansvarsforhold og definerer ulike roller i selskapet, spesielt i aksjeselskap, som kunden må ha kjennskap til.

Vi informerer kunden om de ulike fristene for innberetninger til offentlige myndigheter og presenterer en fristkalender.

På grunn av de ulike fristene, og mange arbeidsoppgaver som skal følges opp, vil vi registrere de oppgaver vi har avtalt i vårt kvalitetssystem. Dette sikrer at de ulike oppgavene utføres til rett tid.

5. Slik jobber vi sammen

Etter at vi har satt opp økonomisystemet og lagt til rette for automatisert regnskap, vil du løpende kunne følge med på oppdateringen av økonomien din i et oversiktlig dashbord. Her ser du enkelt hva som er status og kan utføre de oppgaver du ønsker å gjøre selv. Vår regnskapsfører gjør sin del av jobben i samme system og sørger for at du er ajour og orientert. Du kan stille de spørsmål du ønsker svar på ved å kontakte våre rådgivere på telefon, epost og etterhvert på chat.

Regnskapsfører vil gi tilbakemeldinger til kunden om eventuelle forbedringer i bilagsrutiner og følge opp eventuelle uklarheter i regnskapet. Regnskapsfører vil også følge opp avtalte oppgaver som melding om frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, melding om betaling av merverdiavgift.

I perioden januar til mai hvert år utfører regnskapsfører årsavstemminger på lønn og årsoppgjør på regnskap. Det er i denne perioden svært viktig at regnskapsfører får rask tilbakemelding på sine forespørsler slik at arbeidet ikke stopper opp eller blir forsinket på grunn av manglende dokumentasjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!