Hvorfor velge oss?

 • Falstads Regnskapsservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap med organisasjonsnr. 961 395 305.
 • Falstads Regnskapsservice AS er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, medlemsnr.40250474.
 • Valg av autorisert regnskapsfører kan være utfordrende - din regnskapsfører er en person du vil ha et langt, nært og tillitsfullt forhold til. Din regnskapsfører vil etterhvert kjenne deg og din virksomhet og vil være en faglig ressursperson for deg.
 • Vi ønsker at du skal velge oss som din regnskapsfører fordi vi har erfaringen, kompetansen, stå på viljen, klokskapen og evnen til å få jobben gjort. Vi vet du er kunden og at det er du som kjenner dine egne behov best. Vi følger utviklingen innenfor økonomisystemer og bruker effektive løsninger slik at du skal få en så enkel og brukervennlig jobb som mulig.
 • Du gis anledning til å konsentrere deg om det som er din profesjon, dvs. fokus på det du og din bedrift er god på. Dette gjør at du kan fokusere på det som er inntektsbringende og overlater til Falstads Regnskapsservice AS sine ansatte å ta seg av det de er gode på. Dette gir en vinn - vinn situasjon for begge parter.
 • De ansatte i Falstads Regnskapsservice AS er gode sparringspartnere ift. daglig drift, prosjektstyring, budsjettering, investering, finansiering, prognostisering, strategiarbeid, styrearbeid osv.
 • Falstads Regnskapsservice AS sine ansatte har god kompetanse og gode relasjoner til de ulike forretningsområdene/partene i forretningsmodellen som er bygd opp rundt deg som kunde.
 • Følgende er viktig å vektlegge ved valg av regnskapsfører/rådgiver:
  • Personlig tillit til regnskapsfører
  • Personlig oppfølging fra regnskapsfører
  • Kompetanse hos regnskapsfører
  • Bredt tjenestetilbud hos regnskapsfører
  • Stabilitet og punktlighet hos regnskapsfører
  • Brukervennlige økonomisystemer
  • Fornuftig pris på regnskapstjenestene
  • Regnskapsførers medlemskap av bransjeorganisasjon
 • I ditt valg av regnskapsfører bør du vektlegge at Falstads Regnskapsservice AS benytter en regnskapsfører pr. kunde som har ansvar for den daglige oppfølgingen. Denne regnskapsføreren utfører både regnskapsføring, lønnsføring og annen oppfølging. Ved eventuelt sykefravær eller annet fravær vil det settes opp en midlertidig regnskapsfører som kunden kan forholde seg til.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!