Trenger du regnskapsfører?

Kan jeg føre regnskapet selv?

Med selvbetjente regnskapssystemer og automatisk bokføring – hvem trenger regnskapsfører da?

Selvfølgelig kan du gjøre jobben selv - det er ingen lover eller regler som tilsier at du har plikt til å ha regnskapsfører - det er helt valgfritt.

Ingen næringsdrivende eller selskaper i Norge er pliktige til å benytte ekstern regnskapsfører. Imidlertid kan det by på utfordringer å føre regnskapet selv dersom man ikke innehar tilstrekkelig faglig kompetanse. Om du trenger en regnskapsfører avhenger av om du har tilstrekkelig økonomisk fagkompetanse og kapasiteten til å utføre jobben selv.

Kan vi gjøre jobben sammen?

Selvbetjente regnskapssystemer kan hjelpe deg et stykke på vei. Et samarbeid og en fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver mellom regnskapsfører og intern ansatt er ofte den løsningen som gir mest effektiv håndtering av regnskapsoppgavene. Med gode nettbaserte økonomisystemer kan vi bli enig om en fornuftig arbeidsdeling.

Vi styrer oppfølging av våre kunder innenfor et rammeverk av internrutiner. Dette betyr i praksis at når du gjør ditt valg av regnskapsfører skal du være trygg på at din regnskapsfører kjenner ditt oppdrag og vet hvilke arbeidsoppgaver vi skal gjøre for deg. Både din regnskapsfører og daglig leder vet hvilke frister arbeidet skal være ferdig til og fristene blir fulgt opp.

Ved hver hovedfrist sjekkes det i et internsystem at alle kunders arbeidsoppgaver er ferdig utført. Oversittes en frist skal dette kun skje dersom kunden selv ikke har klart å følge opp bilagsinnlevering eller innlevering av annen nødvendig informasjon.

Våre rådgivere og regnskapsførere har lang erfaring i å samarbeide med deg som regnskapskunde og gjøre deg god og få ut ditt beste potensiale både i næringsdrift og hvilke regnskapsoppgaver du eller dine ansatte kan gjøre selv.

Har du ønsker eller forslag til hvordan du tenker akkurat ditt regnskapsarbeid skal løses?
Ta kontakt med en av våre rådgivere – så finner vi sammen den løsningen som passer akkurat deg og din virksomhet best.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!