Regnskap og årsoppgjør

Vi leverer selvbetjente økonomisystemer og har komplette løsninger for små og mellomstore bedrifter. Med elektroniske bilag, fakturamottak i skyen og kamera-app oppdaterer du regnskapet enkelt.

Vi tilbyr blant annet:

 • Kartlegging og evaluering av eksisterende regnskapsrutiner – identifisere effektivitetsforbedringer
 • Utarbeidelse av mer effektive regnskapsrutiner – automatisering og bruk av ny teknologi
 • Tilrettelegging og sortering av regnskapsbilag
 • Sjekk av formalitetskrav til bilag og krav til salgsdokumentasjon
 • Kontering av regnskapsbilag
 • Kvalitetssikret bokføring av regnskapsbilag – med korrekt vurdering av skattefradrag og koding av mva, avdeling, prosjekt m.v.
 • Avstemminger av bank, kasse, kunder, leverandører, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk etc
 • Utarbeidelse spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Remittering (betalingstjenester)
 • Utsendelse av regnskapsrapporter og kommentarer til regnskap
 • Skatte- og avgiftsoppgjør
 • Dokumentasjon av regnskap overfor revisor og offentlige myndigheter
 • Årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger
 • Innberetninger av andre offentlige oppgaver i forbindelse med regnskap
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale
 • Bistand ved bokettersyn og kontroll fra offentlige myndigheter

Med god fagkunnskap og årelang erfaring hjelper vi deg med gode råd. Det gjelder eksempelvis om du tenker å starte opp for seg selv. Mange har spørsmål om hva som skal til for å drive lønnsomt, om regler og offentlige plikter samt spørsmål rundt ansvaret om å bli arbeidsgiver og ha ansatte.

Du kan også få deg en mentor hos oss.

I en etablererfase kan det være dette som løfter din drift fra et usikkert oppstartsprosjekt til et lønnsomt løpende driftsselskap.

Kontakt oss

"*" obligatorisk felt

Navn*
Personvernerklæring*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!