Våre verdier

 • Falstads Regnskapsservice AS skal være en positiv bidragsyter overfor lokalmiljøet og det lokale næringsliv.
 • Vi skal bidra til å skape ny næringsvirksomhet, nye arbeidsplasser og økt verdiskapning.
 • Vi skal være en kompetansebedrift som forenkler gründervirksomhet og daglig drift av næringsaktiviteter.
 • Vi skal bistå og sikre eksisterende bedrifter lønnsom drift og levere verdifull regnskapsinformasjon. Våre informasjons- og rådgivningsleveranser skal være kvalifiserte og leveres i rett tid.
 • Vi skal gjøre våre samarbeidspartnere gode, invitere til samarbeid, være rause med å dele vår kompetanse.
 • Våre kunder skal tilbys en samtalepartner og følges opp personlig.
 • Våre ansatte skal være faglig kompetente og vise sosial innsikt. Vi skal se kunden, svare på kundens spørsmål, være kundens samarbeidspartner og akseptere at kunder er ulike.
 • Vi skal tilby de ansatte et attraktivt, trivelig og stabilt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere skal følge Norges lover samt etiske og samfunnsmessige aksepterte normer. Vi skal ha fokus på å motta konstruktive tilbakemeldinger på en god og verdig måte overfor våre klienter.
 • Vårt arbeid skal være målrettet, effektivt og resultatorientert. Vi skal utvise engasjement, arbeidsglede, stå på vilje og legge vekt på å identifisere og kommunisere kundens muligheter og utfordringer.
 • Vi skal fremme medmenneskelige verdier som vennlighet, respekt, samarbeid og forståelse.
 • Som medlem av Regnskap Norge forplikter Falstad Regnskapsservice AS seg til å følge Regnskap Norges etiske regelverk. Målsetningen med det etiske regelverket er å medvirke til at autorisert regnskapsfører følger en yrkesholdning og foretar valg som fremmer den etiske standarden for yrket, samtidig som det skapes tillit og respekt hos kunder, offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, forretningsforbindelser, kolleger og allmenheten forøvrig.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!