Rådgivning- og mentortjenester


 • Har du følt behov for å ha noen å snakke med om næringsdriften din? Om tro og tvil rundt det å tørre å starte opp for seg selv – om hva som skal til for å drive lønnsomt- om regler og offentlige plikter som kan føles utfordrende – om det å skulle påta seg ansvaret å bli arbeidsgiver og ha ansatte med mye mer.
 • Når man driver næringsvirksomhet for seg selv er spørsmålene mange. Det er avgjørende å finne kontakter og kanaler for å finne svar på de spørsmål du har for å unngå utbrenthet og stress. Våre rådgivere har ikke bare fagkunnskapen – men innehar også årelang erfaring i å gi deg akkurat de praktiske tipsene som kan redde din arbeidshverdag.
 • Spesielt i en etablererfase kan en mentortjeneste være det bidraget som skal til for å løfte din drift fra et usikkert oppstartsprosjekt til et lønnsomt løpende driftsselskap. Skaff deg en mentor hos våre rådgivere og få den støtten og det samtaletilbudet som du trenger for å komme videre med ditt prosjekt.
 • Ta kontakt med en av våre rådgivere – vi hjelper deg igang.
 • Våre rådgivere skal gi deg ærlige tilbakemeldinger – gründerne vi prater med daglig er fantastiske mennesker – med pågangsmot, kunnskap, drømmer og ideer – og vi trenger alle en sparringspartner på ideene – noen som ser sammenhengen utenfra.
 • De aller fleste gründere og prosjektene deres som finner veien til oss kommer i gang – men det er likevel ikke alle oppstartsprosjekter som fortjener livets rett. Som rådgivere vil vi ikke dømme over dine ideer – men vi vil gi deg konstruktive innspill på de kommersielle sidene ved et oppstartsprosjekt. Enkelte ganger har vi næringsdrivende fokusert for mye på egen fortreffelighet over produktets eller tjenestens egenskaper – uten å tenke nok på at ethvert produkt eller tjeneste som skal overleve i det private næringsliv må ha et marked og være del av en lønnsom drift.
 • Start et aksjeselskap idag – enkelt og rimelig.
 • Falstads Regnskapsservice AS leverer tjenester vedrørende bedriftsrådgivning til nyetablerte selskap, etablerte selskap og selskap under styrt avvikling eller konkurs.
 • Falstads Regnskapsservice AS har høy kompetanse og lang praktisk erfaring i å være løsningsorientert samtalepartner og gi personlig oppfølging for gründere og ledere. En personlig samtale der vi gjennomgår selskapets status og finner praktiske løsninger på utfordringene er viktig for daglige ledere, styreledere eller andre rolletagere i bedriften som mangler samtalepartnere.
 • Ethvert selskap må ha ryddige økonomisystem rutiner for å håndtere daglig drift med bl.a. registrering av tilbud, ordre, faktura, lager m.m.. Falstads Regnskapsservice AS kan bidra med å gi råd i forbindelse med økonomisystemet og rutiner slik at systemene dekker de behov din bedrift har. Vi kan presentere økonomisystem løsninger som ivaretar en effektiv flyt av data slik at man slipper å bruke mer tid enn nødvendig på å løse økonomioppgavene.
 • Næringslivet er regulert gjennom lover og forskrifter på de fleste områder. Forslag til gode praktiske løsninger krever kunnskap om regelverket. Falstads Regnskapsservice AS har i en årrekke bidratt til gode konstruktive løsninger som fungerer i det virkelige liv.
 • Styremedlem, daglig leder, innehaver, aksjonær eller andre rolletagere i bedriften har ulike ståsteder og ser problemstillinger ulikt i forhold til sine ansvarsområder. Falstads Regnskapsservice AS har kunnskap om de ulike rollenes utfordringer i forhold til regelverk og praktiske forhold i ulike bransjer.
 • Falstads Regnskapsservice AS kan tilby bedriftsrådgivning innenfor følgende områder:
  • Oppstart og gründervirksomhet
  • Lønnsomhetsvurderinger og kalkyler
  • Praktisk markedsføring
  • Selskapsrett og valg av selskapsform
  • Regnskap
  • Finansiering og investering
  • Eiendom
  • Lønn, personal og arbeidsrett
  • Online økonomisystemer
  • Skatt og skatteklager
  • Avgiftsrett
  • Praktisk ledelse
people image

Steinar Landstad

Avdelingsleder Rådgivning/Avdelingsleder Verdal
Tlf: 915 45 276
people image

Erling Gevik

Registrert revisor, rådgiver
Tlf: 977 79 487

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!