Ligningspapirer


 • Falstads Regnskapsservice AS utarbeider ligningspapirer for selskapsformene aksjeselskap, enkeltpersonforetak, NUF samt for privatpersoner. Hovedfrist for elektronisk innlevering av ligningspapirer for næringsdrivende er den 31. mai. Grunnlaget for ligningspapirer for næringsdrivende er et gjennomført regnskap og årsoppgjør.
 • Ligningspapirene gir Skatteetaten nødvendige opplysninger og tall for å iligne skatt. Din regnskapsfører utarbeider og innberetter næringsoppgaven, selvangivelsen og øvrige ligningsskjema. Opplysningene Skatteetaten krever kan være detaljerte og det krever godt samarbeid mellom regnskapsfører og kunde for å samle inn all nødvendig informasjon og dokumentasjon.
 • Hvor mye skatt blir det dersom jeg gjennomfører mine planer? Hva betyr tallene i selvangivelsen? får andre dette skattefradraget og ikke jeg? Har jeg krav på flere skattefradrag? Er tilsendt skatteoppgjør korrekt?
 • Falstads Regnskapsservice AS kan levere følgende tjenester vedrørende skatt:
  • Utarbeidelse av likningspapirer og skatteskjemaer
  • Forhåndsberegning av skatteoppgjør
  • Elektronisk innlevering av likningspapirer via Altinn
  • Sjekk av skatteoppgjør
  • Skatteklager
  • Konsulentbistand generelle skatteregler privat og næring
  • Konsulentbistand eiendom og skatt
  • Konsulentbistand arv og gaver, generasjonsskifte og skatt
  • Utarbeidelse av forespørsel om veiledende og bindende forhåndsuttalelse
people image

Erling Gevik

Registrert revisor, rådgiver
Tlf: 977 79 487

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!