Automatisering av regnskapet


 • Vi tilbyr ulike løsninger og tiltak for å automatisere regnskapet og rutiner – noen av rutinene er:
  • Inngående og utgående EHF faktura (Elektronisk Handels Format)
  • Smart/Big data bokføring (autoassistert bokføring)
  • OCR – scanning og tolking inngående faktura
  • OCR – lesing innbetalinger (fillassistert bokføring kundeinnbetalinger)
  • Autobank (automatisk ned og opplasting banktransaksjoner)
  • Automatisert bokføring med data fra ordre/faktura-, kassaoppgjørs-, lønns- og reiseregningssystemer
  • Automatiserte purrerutiner ubetalte inngående faktura
  • Generell filimport fra tredjepartssystemer
  • Autoassistert oppretting av nye klienter fra Brønnøysundregistrene
  • Autoassistert skjemautfylling og fagveiledere i oppdragsutførelse
  • Automatiserte backuprutiner klientdata
 • Automatisering og robotisering av regnskaps- og økonomirutiner gir positive fordeler ved at regnskapet og systemene blir raskere oppdatert. Dermed vil du som daglig leder få kjappere tilgang til beslutningsrelevant informasjon.
 • Ønsker du å jobbe med å automatisere dine rutiner – ta kontakt i dag.
people image

Arne Haugan Svendgård

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 976 96 153

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!