Årsoppgjør


  • Falstads Regnskapsservice AS leverer årsoppgjør for ulike selskapsformer. Vi tilbyr regnskapsavslutning og innberetning av årsregnskap til Brønnøysundregistrene etter nærmere avtale med kunden.
  • Et årsoppgjør er en gjennomgang av regnskapet fra A til Å, der alle konti blir avstemt og regnskapet forberedes til ligningspapirer og innberetning av årsregnskap. For revisjonspliktige selskaper oversender vi revisor en komplett og ryddig avstemming og dokumentasjon av regnskapet.
  • Regnskapsførers arbeid med regnskapsavslutning og årsoppgjør sikrer god dokumentasjon av regnskapspostene og realitetsbehandlingen av disse. Det er i årsoppgjøret vi foretar den mest omfattende kontrollen på at regnskapet stemmer med virkeligheten.
  • For større aksjeselskaper vil årsoppgjøret og årsregnskapet være et samarbeid mellom kunden, regnskapskontoret og revisor.
  • Små aksjeselskaper kan velge fravalg av revisjon. For nærmere terskelverdier og regler – les mer på Altinn sine infosider.
  • For de fleste aksjeselskaper (AS) og  enkeltpersonforetak (ENK) vil vi kunne utføre årsavslutning uten revisor. Kontakt våre rådgivere og regnskapsførere for mer opplysninger om årsavslutning.
people image

Frode Steen

Daglig leder / registrert revisor
Tlf: 975 07 359

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!