Selskapsetablering – Klar for nye utfordringer?

Group of Business people giving thumbs up gesture of approval an success, huddle together, showing unity and teamwork at office.
 • Har du bestemt deg for å starte ny bedrift? Da har du en spennende periode av livet ditt foran deg.
 • Gründeren skal kjenne det litt i magen – forventningene – spenningen – nye mennesker, kontakter og nettverk – ny start og friske ark – mulighetene til å få til noe – til å lykkes og kjenne mestringsfølelse. Noen ganger blir det suksess – andre ganger ikke. Hvordan skal du lykkes?
 • Suksess i etableringsfasen handler om å gjøre de riktige tingene i rett rekkefølge. Ønsker du hjelp til dette er vi rette sted å starte. Vi har over 30 års erfaring med å se suksesskriteriene og bistå i oppstartsprosesser.
 • Når man starter en bedrift er det mange utfordringer og oppgaver som skal utføres samtidig. Gründere har en felles utfordring – det er et omfattende og komplisert regelverk å forholde seg til. En nyetablerer har ofte mest fokus på sitt nye produkt eller nye tjeneste. Nødvendig papirarbeid vedrørende bedriftsetableringen nedprioriteres.
 • Enten man skal etablere et AS eller starte et enkeltpersonforetak gir vi deg komplett bistand til bedriftsetableringen, vi stifter selskapet – hjelper deg med å vurdere marked og lønnsomhet – produktkalkyler – alle de praktiske oppgavene og utfordringene nyetablereren møter – bistand med eventuell revisorkontakt og har rutiner på hvordan du skal foreta innlevering regnskapsbilag og eventuelle oppgjør vedrørende dokumentasjon av omsetning. Ikke minst følger vi deg tett opp med å finne et økonomisystem slik at du kan ha den meget viktige og nødvendige oversikten over økonomien i selskapet. Vi bistår deg med de viktige skatte- avgifts rutinene og spørsmålene – slik at du ikke blir blant de gründerne som snubler i formaliteter med det offentlige før du har kommet igang.
 • Vi tilbyr følgende oppfølging ved bedriftsetablering:
  • Etablere en forretningsplan
  • Valg av selskapsform, stifte AS, ENK, NUF eller andre selskapsformer?
  • Registrering av selskap i Brønnøysundregistrene
  • Krav til selskapsnavn – beskyttelse av selskapsnavn og varemerke
  • Kapitalbehov
  • Valg av økonomisystem og rutiner
  • Plikter vedr. skatt og avgifter
  • Regnskapsplikter og regnskapsrutiner
  • Andre innberetningsplikter til det offentlige
  • Plikter for aksjeselskap – styret og daglig leder
  • Plikter for arbeidsgivere
  • Registrere arbeidsgiver og arbeidstakere i AA-registeret
  • Registrering i merverdiavgiftsmantallet
  • Temaer vedr eksport og import
  • Tillatelser – autorisasjoner – fagbrev – godkjennelser
 • Å ha orden i formalitetene er viktig for å få en vellykket bedriftsetablering, men viktigst av alt er at etablereren har pågangsmot, er motivert og har tilstrekkelig tid og interesse for virksomheten. For å komme i gang med egen virksomhet er det avgjørende at gründeren har evne til å overbevise kunder, leverandører, ansatte, bank etc. om at bedriftsetableringen er sunn og levedyktig på lengre sikt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!